Obratem Vám zašleme průvodce "Kritické chyby, které se často dělají při výběru oken a stínící techniky", kterého si můžete vyžádat kliknutím sem.

logo

Jak se starat o okna

Správná péče a údržba oken je základem dlouholeté životnosti i vzhledu.

1) Krátce po montáži

Bezprostředně po montáži oken je nutno odstranit ochrannou fólii. Při úpravě stěn nebo špalet mohou na profilech zůstat zbytky malty, tmelů apod. Tyto musíme opatrně odstranit s pomocí vody a některého běžného domácího mycího prostředku. Postupujeme tak, abychom nepoškodili těsnění a kování oken.

2) Čištění

Materiál na oknech není náročný na údržbu a velice lehce se ošetřuje. Na čištění rámu oken používejte prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. Nejlépe je však použít prostředek PVC - čistič vyvinut speciálně pro tyto účely. Tento prostředek zakoupíte ve specializovaných obchodech.

V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak je zakázáno používat různé drátěnky. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů. Rámy nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho!

3) Údržba

Následující pravidelnou údržbu by jste měli provádět alespoň 1 x do roka.

  • Přezkoušejte funkčnost a promažte jednou kapkou oleje do šicích stroju všechny pohyblivé části kování (označeno symbolem kapky přímo na kování)
  • Zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistoty
  • Zkontrolujte funkčnost kování a proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování, v případě potřeby nechte odborně seřídit od dodavatele výplní
  • Zkontrolujte těsnění, zda není přetočené či mechanicky poškozené a promažte jej silikonovým olejem

Pokud budete dodržovat všechny jmenované zásady, přispějete zásadním způsobem k dlouhodobému udržení všech užitných i estetických hodnot Vašich oken a dveří.

Úspora energie

Všichni úpí pod vysokými cenami energií. Chytří majitelé domů si však napřed nechají prověřit okna, protože stará a špatná okna jsou největší zdroje ztrát tepelné energie na plášti budov. Jde doslova o "slabá místa" na vnějším plášti objektu. Chybějící těsnění, zasklení jedinou tabulí skla a materiály rámů s nízkými tepelně izolačními vlastnostmi jsou příčinou, že peníze za vytápění doslova vyhazujeme z oken.

Nová, těsně přiléhající okna jsou nejlepšími spořiči energie. V otázce tepelné izolace jsou příkladná zvláště plastová okna díky jejich souhře konstrukční hloubky, inteligentní technologie více komor a s tím sladěných vrstev těsnění. Zabezpečují, aby teplo zůstalo uvnitř a chlad venku. S novými plastovými okny ušetříte mnoho peněz, zvýšíte komfort bydlení a mimoto aktivně přispějete k ochraně životního prostředí.

Bezpečnost

Ochrana proti vloupání začíná u profilu

V neustále se měnícím světě stoupá potřeba ochrany a bezpečí. To platí také a zejména pro vlastní čtyři stěny. Ochrana hmotných a nehmotných hodnot v domě nebo bytě závisí také na ochraně, kterou zajišťují bezpečnostní systémy oken a dveří. Použití moderních prvků kování u našich oken umožňuje rozsáhlé varianty jejich bezpečnosti. Tuto bezpečnost dodatečně podporují i kované protiplechy z oceli pro bezpečnostní zámky, využívající výsuvné bezpečnostní čepy a různé varianty uzamykatelných klik. Silnostěnné profily ještě dále zvyšují odolnost kování proti vytržení. Bezpečnostní aspekt zvláštního druhu vykazují okna ze systému profilů S 7000 IQ. Doraz středového těsnění tohoto systému chrání kování před nežádoucím mechanickým působením zvenčí a zabraňuje, aby páčidla pronikla až ke kování.

Při zvýšených nárocích na bezpečnost doporučujeme následující speciální prvky domovních dveří:

  • Automatický zámek po uzavření dveří tyto automaticky zablokuje. Tím je vyloučeno rychlé otevření dveří vsunutím plastové kartičky nebo kousku pružné oceli.
  • U ocelových zámkových lišt se obvykle zabudované tři protiplechy nahrazují jednou celistvou ocelovou lištou. Vypáčení dveří obvyklými páčidly je tak prakticky vyloučeno.
  • Speciální vložky zámků odolávají všem obvyklým způsobům jejich násilného překonávání a umožňují individuální sladění bezpečnostního vybavení podle vlastních požadavků na bezpečnost.

Tepelná izolace

V posledních letech vzrostly u oken požadavky na jejich termoizolační vlastnosti. Ztráty energie budov vznikají převážně v oblasti oken. Většími konstrukčními hloubkami a zavedením vícekomorových systémů je také podle nové vyhlášky o tepelné izolaci zajištěno, že se profily z PVC řadí do skupiny I. Ve spojení s moderními termoizolačními skly tak lze dosáhnout hodnot koeficientu U výrazně pod 1,0 W/m²K.

Čtyři a více komor pro lepší tepelnou izolaci

Požadavky na tepelnou izolaci oken, které v posledních letech dále vzrostly, iniciovaly úsilí výrobců profilů o zlepšení termoizolačních vlastností jejich systémů. Jedním z cílů těchto snah byl vývoj profilů, jejichž koeficient prostupu tepla bude blízký koeficientu prostupu tepla používaného zasklení. Výrobci profilů se pokusili dosáhnout tohoto zlepšení beze změny dosavadní konstrukční hloubky. Zatímco zvýšení počtu komor profilů ze dvou na tři ještě vedlo k markantnímu zlepšení, další zvyšování počtu komor už k požadovanému efektu nevedlo. Řešením tohoto dilematu bylo navržení kompletně nových konstrukcí profilů s konstrukčními hloubkami 70 mm a více. Tak se podařilo dosáhnout hodnoty koeficientu U řádově 1,2 W/m²K při současném použití standardních ocelových výztuží. Ve spojení s termoizolačním zasklením tak již hodnoty Uf 1,2 W/m²K a nižší nejsou utopií.

Zabudování nového okna se vyplatí.

Stará a špatná okna jsou jedním z největších zdrojů tepelných ztrát pláště budovy. Jsou doslova "slabými místy" fasády domu a současně „bezedným sudem“ ztrát. Novými, těsně přiléhajícími okny lze ušetřit velmi mnoho peněz. Vyplatí se vypočítat výši úspor pomocí kalkulačky úspory energie od firmy GEALAN a investovat do nových oken.

Kde nás najdete?

Kontaktujte Nás ohledně nabídky.