Obratem Vám zašleme průvodce "Kritické chyby, které se často dělají při výběru oken a stínící techniky", kterého si můžete vyžádat kliknutím sem.

logo

Okenní stěna GEALAN

Okenní stěna GEALAN

Okenní stěna GEALAN se skládá z vnitřní nosné konstrukce z ocelových trubek s pravoúhlým průřezem, okenních prvků a různých oplášťovacích profilů z plastu. U každé stěny s okny je problematická oblast spojení a zvláště bod křížení navzájem se dotýkajících rámů. Zde totiž nejde jen o to, zajistit potřebné protažení (dilataci), nýbrž i o to, zachytit přední spojovací profil. Oběma těmto požadavkům vyhovuje speciálně vyvinutý spojovací profil. Potřebná těsnost ve vodorovné oblasti spojení je dalším kritickým bodem okenní sestavy. Toho se dosahuje příčně probíhajícím těsněním nad spojovacími body. Konstrukce předpokládá doplňkové použití těsnicí fólie, která je přilepena na jedné straně na příčně probíhajícím těsnění a na druhé straně na ocelové konstrukci. Tím lze bezpečně a kontrolovaně odvádět vniklou vodu ven. Dalším smysluplným detailním řešením je vnější svislá členicí lizéna. Úzká šířka její viditelné části je ve velmi dobré harmonii s vodorovnými, hloubkově odsazenými krycími profily, což přispívá ke sladěnému celkovému vzhledu.
U okenních stěn GEALAN jsou nové také vnitřní oplášťovací profily pro ocelovou konstrukci. Zatímco dosavadní vnitřní nosné konstrukce musely být nalakovány, umožňují nové profily racionální obložení. Jednoduše se připojí na trubky s pravoúhlým průřezem a tvoří tak sympatický vzhled interiéru.

Výhody okenních stěn GEALAN

  • Dostatečné dilatace v oblasti spojení
  • Bezpečné, kontrolované odvádění vniklé vody
  • Odpovídající vzhled díky svislé členicí lizéně
  • Jednoduché a rychlé provedení montážních prácí
  • Účast ve veřejných soutěžích na okna a schodiště
  • Stejná barva oken a okenní stěny

zpět

Kde nás najdete?

Kontaktujte Nás ohledně nabídky.